Số lượng doanh nghiệp mới thành lập tụt giảm nghiêm trọng trong tháng 9

 Tường Vy  30/09/2017 02:27:28  751 lượt xem

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết số lượng doanh nghiệp mới thành lập trong tháng 9/2017 giảm mạnh cả về số lượng và nguồn vốn

Số liệu mới nhất của Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh văn phòng cho thấy, tháng 9/2017, doanh nghiệp thành lập mới giảm mạnh cả lượng và vốn đăng ký.

Cụ thể, trong tháng 9, số doanh nghiệp được thành lập mới là 8.610 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 80.566 tỷ đồng, giảm 30,6% về số doanh nghiệp và giảm 38,7% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 9 đạt 9,4 tỷ đồng, giảm 11,7% so với tháng trước. 

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 9 là 64.022 lao động, giảm 37,0% so với tháng trước.

Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh lý giải sự sụt giảm trên có nguyên nhân do tháng 9/2017 là tháng 7 âm lịch (tháng ngâu) nên cũng ảnh hưởng tâm lý người dân, doanh nghiệp khi đăng ký thành lập văn phòng làm việc mới. Tuy nhiên, theo đà tăng của năm 2017 thì các chỉ tiêu đăng ký doanh nghiệp đều tăng so với cùng kỳ tháng 9/2016.

Số lượng doanh nghiệp mới thành lập tụt giảm nghiêm trọng trong tháng 9

Tình hình doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 9 giai đoạn 2013 - 2017

Nhìn trong cả quá trình từ 2013 đến 2017, Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh cho biết, số lượng doanh nghiệp và số vốn đăng ký của doanh nghiệp gia nhập thị trường trong tháng 9 của giai đoạn này liên tục tăng trưởng, đặc biệt số vốn đăng ký ngày càng tăng cao. Trong đó, tháng 9/2017 đạt hơn 80.000 tỷ đồng, cao nhất so với các tháng 9 trước đây.

So với tháng 8/2017, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 9 trên cả nước là 1.946 doanh nghiệp, tăng 21,2%; Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.564 doanh nghiệp, giảm 6,2%; Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 2.877 doanh nghiệp, tăng 36,4%; Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 982 doanh nghiệp, giảm 14,3%. 

Xem thêm: Câu chuyện tái khởi nghiệp thành công chỉ với 17 triệu đồng

Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2017, cả nước có thêm 93.967 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 902.682 tỷ đồng, tăng 15,4% về số doanh nghiệp và tăng 43,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2017 đạt 9,6 tỷ đồng, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 9 tháng qua là 2.144.034tỷ đồng, bao gồm: tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 902.682 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 1.241.352 tỷ đồng với 27.579 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn.     

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng qua là 886.453 lao động, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Số lượng doanh nghiệp mới thành lập tụt giảm nghiêm trọng trong tháng 9

Tình hình doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng giai đoạn 2013 - 2017

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký trong 9 tháng đầu năm có xu hướng tăng trong giai đoạn 2013 - 2017. So sánh giữa 9 tháng đầu năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2013, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 1,6 lần, số vốn đăng ký tăng hơn 3 lần, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân/doanh nghiệp tăng 2 lần.

 

Bạn vui lòng chờ trong giây lát...